لوازم الکتریکی فشارقوی

سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ

سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ

22,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رکلوزر خلاء رکلوزر 24 کیلوولت

رکلوزر خلاء رکلوزر 24 کیلوولت

460,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سرتیری سارل ایتالیا

سکسیونر گازی سرتیری سارل ایتالیا

550,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سرتیری پارس سوئیچ 24 کیلوولت

سکسیونر گازی سرتیری پارس سوئیچ 24 کیلوولت

60,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

فیوز استوانه ای 7.2 کیلوولت

فیوز استوانه ای 7.2 کیلوولت

500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دژنکتور سارل 36 کیلوولت

دژنکتور سارل 36 کیلوولت

100,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رله ثانویه فانکس

رله ثانویه فانکس

150,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سارل 36 کیلوولت

سکسیونر گازی سارل 36 کیلوولت

55,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دژنکتور سارل 12 کیلوولت

دژنکتور سارل 12 کیلوولت

930,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سرتیری سارل 12 کیلوولت

سکسیونر گازی سرتیری سارل 12 کیلوولت

55,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

فیوز استوانه ای 12 کیلوولت

فیوز استوانه ای 12 کیلوولت

500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ترانس اندازه گیری هوایی ام .او.اف MOF

ترانس اندازه گیری هوایی ام .او.اف MOF

570,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر قابل  قطع  زیر بار فیوزخور

سکسیونر قابل قطع زیر بار فیوزخور

22,500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

فیوزاستوانه ای24کیلوولت

فیوزاستوانه ای24کیلوولت

700,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مقره خازنی 12 کیلوولت

مقره خازنی 12 کیلوولت

2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دژنکتور گازی پارس سوئیچ

دژنکتور گازی پارس سوئیچ

67,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

تست بلاک جریانی و ولتاژی اینترلک

تست بلاک جریانی و ولتاژی اینترلک

5,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دژنکتور خلا سارل ایتالیا 24کیلوولت 630 آمپر

دژنکتور خلا سارل ایتالیا 24کیلوولت 630 آمپر

93,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سرتیری سارل 24 کیلو ولت

سکسیونر گازی سرتیری سارل 24 کیلو ولت

55,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رله پرایمر همیانفن

رله پرایمر همیانفن

15,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس آریا سوئیچ

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان لاله زارنو - چهارراه منوچهری - پاساژسبحان - طبقه سوم - پلاک 311

موبایل : 09123059657

تلفن : 021-66734106

فکس : 021-66734107


اینستاگرام


1234                                                                                                               

واتساپ

جستجو درمحصولات

دژنکتور

425638912_187357.jpgدژنگتور گازی فرمان از پهلو

سکشن جدید

بوبین قطع و وصل دژنگتور نیمه روغنی

سکشن جدید


مقره خازنی ونیکا