لوازم الکتریکی فشارقوی

سکسیونر گازی سرتیری سارل 24 کیلو ولت

سکسیونر گازی سرتیری سارل 24 کیلو ولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مقره خازنی 24 کیلو ولت

مقره خازنی 24 کیلو ولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

بوشینگ داخل تابلوئی

بوشینگ داخل تابلوئی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سرتیری سارل ایتالیا

سکسیونر گازی سرتیری سارل ایتالیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مقره خازنی 36 کیلوولت

مقره خازنی 36 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مقره خازنی 12 کیلوولت

مقره خازنی 12 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فیوز استوانه ای 7.2 کیلوولت

فیوز استوانه ای 7.2 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فیوز استوانه ای 24 کیلوولت

فیوز استوانه ای 24 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فیوز استوانه ای 12 کیلوولت

فیوز استوانه ای 12 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دژنکتور سارل 24 کیلوولت

دژنکتور سارل 24 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دژنکتور سارل 12 کیلوولت

دژنکتور سارل 12 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

شارژر رله ثانویه فانکس

شارژر رله ثانویه فانکس

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سرتیری سارل 12 کیلوولت

سکسیونر گازی سرتیری سارل 12 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سارل 24 کیلوولت

سکسیونر گازی سارل 24 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رکلوزر خلاء 24 کیلوولت

رکلوزر خلاء 24 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دژنکتور گازی پارس سوئیچ

دژنکتور گازی پارس سوئیچ

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دژنکتور سارل 36 کیلوولت

دژنکتور سارل 36 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سرتیری پارس سوئیچ 24 کیلوولت

سکسیونر گازی سرتیری پارس سوئیچ 24 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سارل 36 کیلوولت

سکسیونر گازی سارل 36 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سکسیونر گازی سرتیری سارل 36 کیلوولت

سکسیونر گازی سرتیری سارل 36 کیلوولت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس آریا سوئیچ

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان لاله زارنو - چهارراه منوچهری - پاساژسبحان - طبقه سوم - پلاک 311

موبایل : 09123059657

تلفن : 021-66734106

فکس : 021-66734107


https://telegram.me/samadasmari2030
https://telegram.me/samadasmari

جستجو درمحصولات

دژنکتور

425638912_187357.jpg